Ring meg

Skoleregler ved Sande Trafikkskole

www.sandetrafikkskole.no

SKOLEREGLEMENT FOR SANDE TRAFIKKSKOLE AS

 

*All avbestilling skjer direkte til den enkelte lærer og senest kl 12 siste virkedag før avtalt opplæring skal gjennomføres (sms nr til alle lærerne finner du på www.sandetrafikkskole.no) Avbestilling av obligatorisk opplæring/kurs og praktisk førerprøve avbestilles senest kl 12, 3 virkedager før opplæringen skal gjennomføres. Ved for sen avbestilling må timen, eller den obligatoriske delen/førerprøven betales.             

Unntak: eleven kan fritas for betaling ved fremleggelse av legeerklæring                           

 * Påbegynte kurs refunderes ikke                                                                                  

* Pakketilbud forhåndbetales i sin helhet. Innbetalte pakker refunderes ikke og kan ikke overdras til andre. Pakkene må brukes innen 1 år fra kjøpsdato. Varenen som ligger i pakkene er ikke skjermet for prisjusteringer i perioden den er gyldig. Pakkene er gitt med en fast rabatt. Pakkeavtalen regnes som inngått når den er innbetalt og det forutsettes av elev og foresatt har satt seg inn i og forstått Sande Trafikkskoles skoleregler                                                         

 *All opplæring må være betalt senest 3 dager før førerprøve. Hvis ikke blir førerprøven avbestilt, og eleven belastet for dette.

 Betalingsrutiner ved Sande Trafikkskole

Alle elever har en egen elevkonto på trafikkskolen. Den logger man seg inn på via

nettsiden vår www.sandetrafikkskole.no. Du kan også gå direkte på TABSelev.no

Der finner du saldo, kontonummer og KID.

VI KJØRER IKKE PÅ KREDITT. DET SKAL SETTES INN PENGER PÅ AKTUELL ELEVKONTO HVER GANG MAN HAR KJØRT.

Kontonummer, KID og saldo finnes på elev logg inn

Du kan betale via nettbank, Visa/Master Card, Vipps

Foreligger ikke betaling, sendes det faktura med 90,- i administrasjonsgebyr.

 NB! Alt utestående må være innbetalt på konto senest 3 dager før førerprøven

 Vi er fleksible og forsøker å imøtekomme våre kunders ønsker så langt det er mulig.

Vi har mange elever hos oss, og således er det en del å holde styr på. Av og til kan det skje en feil. Har du spørsmål, ta kontakt slik at vi får ordnet opp i eventuelle feil med en gang.

 TAUSHETSPLIKT

Vi gjør oppmerksom på at de ansatte ved Sande trafikkskole har yrkesetisk taushetsplikt om din opplæring.

 

Telefontid er mandag-fredag kl 10.00-15.00

Av og til er vi forhindret fra å kunne svare på telefonenvedelser.

Husk at vi alltid er tilgjengelig på mail post@sandetrafikkskole.no og sms 90 86 52 13

 

Prisjusteringer kan bli foretatt i løpet av året uten ytterlig varsel. Prislisten på vår nettside er alltid oppdatert.  

Vi takker for at du valgte Sande Trafikkskole og vil gjøre vårt beste for at du skal bli en fornøyd og trygg sjåfør.

 

 

×