Skoleregler ved Sande Trafikkskole

Effektiv kvalitetsopplæring til riktig pris

www.sandetrafikkskole.no

Skoleregler ved Sande Trafikkskole

SKOLEREGLEMENT FOR SANDE TRAFIKKSKOLE AS

 

*All avbestilling skjer direkte til den enkelte lærer og senest kl 10 siste virkedag før avtalt opplæring skal gjennomføres (sms nr til alle lærerne finner du på www.sandetrafikkskole.no) Avbestilling av obligatorisk opplæring/kurs og praktisk førerprøve avbestilles senest kl 10, 3 virkedager før opplæringen skal gjennomføres. NB!! Ved sikkerhetskurs på øvingsbane må avbestillingen skje senest 7 virkedager før oppsatt kurs for å slippe banegebyr fra NAF. Dette er regler bestemt av NAF. Ved for sen avbestilling må timen, eller den obligatoriske delen/førerprøven betales.             

Unntak: Ved sykdom kan eleven fritas for betaling ved fremleggelse av legeerklæring                           

 * Påbegynte kurs refunderes ikke                                                                                  

* Pakketilbud forhåndbetales i sin helhet. Innbetalte pakker refunderes ikke og kan ikke overdras til andre. Pakkene må brukes innen 1 år fra kjøpsdato. Varene som ligger i pakkene er ikke skjermet for prisjusteringer i perioden den er gyldig. Pakkene er gitt med en fast rabatt. Pakkeavtalen regnes som inngått når den er innbetalt og det forutsettes at elev og foresatt har satt seg inn i og forstått Sande Trafikkskoles skoleregler                                                         

 *All opplæring må være betalt senest 3 dager før førerprøve. Hvis ikke blir førerprøven avbestilt, og eleven belastet for dette.

 

 Betalingsrutiner ved Sande Trafikkskole

Alle elever har en egen elevkonto på trafikkskolen. Den logger man seg inn på via

nettsiden vår www.sandetrafikkskole.no. Du kan også gå direkte på TABSelev.no

Der finner du saldo, kontonummer og KID.

VI KJØRER IKKE PÅ KREDITT. DET SKAL SETTES INN PENGER PÅ AKTUELL ELEVKONTO HVER GANG MAN HAR KJØRT.

Kontonummer, KID og saldo finnes på elev logg inn
Du kan betale via nettbank og Vipps*

*På Vipps kommer det et gebyr på 1,95%. Vi anbefaler bruk av nettbankinnbetaling

Foreligger ikke betaling, sendes det faktura med 60,- i administrasjonsgebyr.

 NB! Alt utestående må være innbetalt på konto senest 3 dager før førerprøven

Vi er fleksible og forsøker å imøtekomme våre kunders ønsker så langt det er mulig.
Praktisk prøve avvikles for våre elever normalt ved Trafikkstasjonene på Billingstad, Drammen og Tønsberg.    

Vi har mange elever hos oss, og således er det en del å holde styr på. Av og til kan det skje en feil. Har du spørsmål, ta kontakt slik at vi får ordnet opp i eventuelle feil med en gang.

TAUSHETSPLIKT

Vi gjør oppmerksom på at de ansatte ved Sande Trafikkskole har yrkesetisk taushetsplikt om din opplæring og ditt kundeforhold

PERSONOPPLYSNINGER

Som elev hos Sande Trafikkskole er du inneforstått med og godtar at Sande Trafikkskole lagrer personopplysninger som er relevant for ditt kundeforhold elektronisk ihht gjeldende reglelverk

Telefontid er mandag-fredag kl 10.00-15.00
Av og til er vi forhindret fra å kunne svare på telefonhenvendelser. Du er da velkommen til å nå oss på andre måter. Husk at vi alltid er tilgjengelig på mail post@sandetrafikkskole.no og på chat

Prisjusteringer kan bli foretatt i løpet av året, og varsles på nettsiden vår samt inne på elevsiden din. Prislisten på vår nettside er alltid oppdatert.  

 

Vi takker for at du valgte Sande Trafikkskole og vil gjøre vårt beste for at du skal bli en fornøyd og trygg sjåfør.

 

 

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Trafikkforum-logo